Souhlas se zpracováním osobních údajů
Rádi bychom Vás upozornili, že zasláním svého životopisu a dalších osobních materiálů na tuto pracovní pozici bude společnost IQ-MED a.s. se sídlem Praha 5 - Radlice, Na Farkáně I 136/17, PSČ 150 00, IČ: 28380061, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14216 jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Uděluji tímto souhlas společnosti IQ-MED a.s. se sídlem Praha 5 - Radlice, Na Farkáně I 136/17, PSČ 150 00, IČ: 28380061, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14216 (dále také jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresa 

Beru na vědomí, že výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem zprostředkování zaměstnání. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu: info@iq-med.cz
Uděluji tímto souhlas k automatizovanému zpracování mých osobních údajů Správcem. 

Beru na vědomí, že:

 • mohu vzít souhlas kdykoliv zpět
 • mohu požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává
 • mohu požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • mohu si vyžádat přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • mohu požadovat po Správci omezení zpracování mých osobních údajů
 • mohu požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů a zprávu o tom, že moje osobní data byla vymazána
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 •  Zpět na seznam volných pracovních míst