Právní služby


Právní poradenství v pracovněprávních a obchodních vztazích, konzultace k problematice nového občanského zákoníku a zákoníku o obchodních korporacích, příprava návrhů pracovních a obchodních smluv.


Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy, jejich uzavírání a ukončování
 • Zaměstnanecké vztahy na pracovišti, kolektivní smlouvy, odbory
 • Zaměstnanecké benefity
 • Pracovní řád, bezpečnost práceObčanské právo

 • Nový občanský zákoník v praxi personalisty, uzavírání smluv, odpovědnost za škodu
 • Smluvní právo v novém občanském zákoníku
 • Změny u akciových společností, s.r.o., podnikatelská praxe
 • Věci, stavby, vlastnictví ve vztahu k novému občanskému zákoníkuKorporátní právo

 • Zakládání společností, správa korporátních záležitostí
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady
 • Fúze společnostíReklamní právo

 • Reklamní materiály a jejich soulad se zákonem o reklamě
 • Reklama v médiích
 • Nekalá soutěž
 • Regulace reklamních pobídek

Kontakt

PhDr. Markéta Teodoridu

(+ 420) 774 700 081

teodoridu@iq-med.cz