Odborné služby


Registrace léčiv


 • Zastupování odběratele a jeho obchodních partnerů při přípravě a provedení registračního řízení (národní registrace, MRP, DCP)
 • Příprava dokumentů pro registraci (včetně SPC, PIL, textů na obalech v souladu s QRD template)
 • Sledování průběhu registračního řízení až do obdržení registračního výměru
 • Podávání změn a prodloužení registrace, příprava žádostí a textů
 • Medicínské korektury textů
 • Veškeré další aktivity potřebné k úspěšnému držení registrace
 • Překlady a oponentské posudky dle potřeby
 • Komunikace se státními autoritami (SÚKL, MZ ČR)

Kontakt

RNDr. Dana Sedláčková

(+ 420) 774 705 586

sedlackova@iq-med.cz


Cenotvorba léčiv


 • Pravidelný monitoring veřejné vyhlášky SÚKL/MZ, souhrnné reporty, sledování stavu správních řízení
 • Příprava vyjádření a odvolání ve správních řízeních
 • Cenová reference léčivých přípravků v rámci ČR/EU - vyhledávání cen na referenčních zdrojích pro účely žádostí o stanovení cen a úhrad léčivých přípravků
 • Sestavení žádosti o stanovení maximálních cen a/nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků
 • Farmakoekonomické analýzy - analýzy nákladové efektivity, analýzy dopadu na rozpočet zdravotního pojištění
 • Poradenská činnost v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků

Kontakt

PhDr. Markéta Teodoridu

(+ 420) 774 700 081

teodoridu@iq-med.cz


Neintervenční studie


Provádíme celkové spektrum služeb potřebných pro neintervenční studie:
 • Návrh projektu
 • Příprava příslušných formulářů a ostatní dokumentace včetně hlášení zahájení a ukončení studie SÚKLu
 • Projektový management
 • Výběr center
 • Příprava smluv s lékaři a jejich financování
 • Školení reprezentantů
 • Monitoring
 • Data management
 • Statistické zpracování
 • Závěrečná zpráva
 • Zhotovení prezentace

Kontakt

RNDr. Dana Sedláčková

(+ 420) 774 705 586

sedlackova@iq-med.cz


Kvalifikovaná osoba pro distribuci


V oblasti činnosti kvalifikované osoby pro distribuci poskytujeme tyto služby:
 • Vypracování žádosti o povolení k distribuci léčivých přípravků
 • Zajištění služeb kvalifikované osoby podle §76 odst b a c zákona 378/2007 Sb.
 • Vytvoření a udržování systému řízení kvality, SOP a další dokumentace v souladu se zákonem 378/2007 Sb. a vyhláškou MZ 229/2008
 • Vytvoření systému a pravidelné provádění školení osob v distribuci a osob zacházejících s léčivy
 • Plánování, provádění a dokumentace vnitřních inspekcí
 • Příprava na vstupní a periodické inspekce SÚKL
 • Analýzy a poradenství v oblasti distribuční praxe a řízení kvality

Kontakt

RNDr. Dana Sedláčková

(+ 420) 774 705 586

sedlackova@iq-med.cz